Vol151女神Abby李雅长滩旅拍第一套写真图片46P李雅爱蜜社

Vol151女神Abby李雅长滩旅拍第一套写真图片46P李雅爱蜜社

其有他症,从破伤风法治。退,四君、归、,固其元气。

一小儿痘痕色白,作痒发热,大便不实,诸药不应,余用五味异功散,每剂用人参一两,四剂之后,其热稍退,仍一小儿痘痕白色,时或作痒,先君谓气血俱虚,不信,反服解毒之药,后变慢脾风而殁。 若大小便秘结烦躁,用山栀子汤,猪尾血调脑子治之,自利不食者不可用。

大肠经有热者,大连翘饮。一小儿十六岁患此,脓清晡热,遗精盗汗,此禀元气虚甚也,用大补汤、地黄丸料各二十余剂,元气稍复,又各三十余剂,汗止热退。

盖胃为五脏之本,先用五味异功散以补胃,加桔梗、甘草以消毒,诸症顿退,后用牛蒡子汤加柴胡而愈。若心小肠热而不通者,用黄连导赤散。

夫肝主筋,筋脉血枯,而风引之,故手指为之撮敛也,宜确服六味地黄丸,间有回生之功。《痈疽论》云∶肿疡内外皆壅,宜以托里表散为主,但见肿痛,参之脉症虚弱,便与滋补,气血无亏,可保终吉。

活人酸枣仁汤治痘疹虚烦,惊悸不得眠。一小儿素食膏粱,目中出痘作痛,口渴、大便坚实,左右关洪数有力弦长,此形病脉俱实,先用柴胡栀子散、泻黄散各一服,又用柴胡栀子散、柴胡麦门冬散而痊。

Leave a Reply