Vol486女神绮里嘉ula古典韵味旗袍露超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真58P绮里嘉美媛馆

Vol486女神绮里嘉ula古典韵味旗袍露超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真58P绮里嘉美媛馆

夏秋用羌活、独活,易去麻黄、桂枝。食以素饼不发热者,知胃气尚在必愈,恐暴热来出而复去也。

安时云:三阳皆有合病,三阴无合病,刘茝庭曰:三阴病机虽各异,其位相同,此所以无合病。四逆散:邪壅半表里而为厥者也。

若旅途中猝然晕倒,急扶在阴凉处,掬路中热灰土作窝于脐中,令人尿其内,即苏。民病关节禁固,腰腿疼,中外疮疡。

纵有微邪,只从愈风东加减治之。麻黄桂枝甘草杏仁生姜石膏大枣桂枝汤,治风伤卫之轻症,仲景之轻方也。

其补汤、淋洗,皆医家之大戒也。脉实者宜下之,脉虚浮者,宜发汗。

不论中风、中寒、中暑、中湿及痰厥、饮厥、气厥之类,初作圆白南星(湿纸裹煨)楠木香半夏(用百沸汤就铫蘸少顷。发热未有汗,表邪未解,故不可用白虎汤。

Leave a Reply