TG031清纯学生妹私房制服配黑丝网袜27P果团网

TG031清纯学生妹私房制服配黑丝网袜27P果团网

人所生者神也,所托者形也。大要暑证,常人白虎加人参汤、黄连香薷饮。

 而愈迟者,化之慢也。肾水汜溢者,可与滋肾丸,桂苓术甘汤。

消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止是也。南方更有蛇毒,其害尤甚。

二三剂,或五七剂至十剂后,更以十剂为末,水叠丸。二气均平,自然百病不生,人不能使之和平,故有盛衰之别,水盛则火衰,火旺则水弱,此阴症、阳症所由来也。

清道无滞,则四肢之气机复运,而伸举自不难矣。《周礼》有掌除水虫之氏。

知得此理,便得二气盈虚消息主客之道。所以中风瘫痪者,非谓肝木之风实甚,而卒中之也。

Leave a Reply