Vol750女神杨晨晨Yome丽江心愿旅拍性感花色旗袍配开档黑丝诱惑写真78P杨晨晨画语界

Vol750女神杨晨晨Yome丽江心愿旅拍性感花色旗袍配开档黑丝诱惑写真78P杨晨晨画语界

 若以《内经》并诸贤所论类中之名,当非风门之实,则诸风门所云类中,将何所指耶。 答曰:此肾中之阳不足,而肾中之阴气盛也。

此症可用理中汤加砂、半、茯苓温补其土,自愈。余观岭南瘴疾,证候虽或不一,然大抵阴阳各不升降,上热下寒者十有八九。

 《夷坚甲志》曰:昔虞丞相自渠川被召,途中冒暑,得泄痢连月。问曰:平人精神不衰,饮食健旺,常口渴而欲饮冷,小便亦常觉不快,夜夜遗尿者,何故?

又仲夏纪曰:仲夏行秋令,则草木零落,果实早成,民殃于疫。谨录前哲精义于此,以俟国工君子。

然补坎阳之药,以附子为主;补离阴之药,以人参为先,调和上下,权司中土,用药又以甘草为归。 《吕览》《礼记》,以非时之气为疫,即伏邪因感而发。

郭义恭《广志》曰:沙虱在水中,色赤,大不过蚁,入人皮中杀人。以余所论,真气衰为二病之本,痰阻是二病之因,治二症贵宜峻补元阳,元阳鼓动,阴邪痰湿立消,何癫痫之有乎?

Leave a Reply