ROSI写真No238529PROSI写真

ROSI写真No238529PROSI写真

生姜、半夏散□下之水气,人参、大枣补中州之土虚,干姜、甘草以温里寒,黄芩、黄连以泻痞热,备乎虚水寒热之治,胃中不和下利之痞,焉有不愈者乎?中焦不能消谷,故干噫食臭。

振耸动也;振振欲擗地者,耸动不已,不能兴起,欲堕于地,阳虚气力不能支也。主之者,以烦躁之急疾,属动而言;发之者,以但重之沉默,属静而言也。

上二条皆风多寒少,前条以服药已微除,汗发不透而致□,上条以较轻得自□,此以寒多不发汗而致□,三条之所以辨差分也。佐旋覆代赭石者,所以补虚宣气,涤方有执曰:解,谓大邪已散也。

太阳病不解,不传阳明,邪热随经入里,谓之犯本,犯本者,谓犯膀胱之府也。中州创建,荣卫自和,津液可生,汗出乃解,悸烦可除矣。

若脉浮紧,或脉浮数,是表有阳邪郁蒸,则为无汗热多之实邪,以大青龙汤汗之可也。 风,阳也,卫,亦阳也;寒,阴也,荣,亦阴也。

脾,愁忧而不解则伤意,意伤则乱,四肢不举,毛悴色夭,死于春。然心悸有心气虚,有水气乘,水乘先因心虚,今心下悸者,乃阳气虚惕然自恐,欲得按以御之,故用桂枝甘草,载还上焦之阳,魏荔彤曰:此条乃发汗过多之禁也。

Leave a Reply