84pao强力

84pao强力

采叶阴干入甑中,层层洒酒与蜜,九蒸九晒用。《肘后》以二斤浸酒治卒暴症疾,延年。

四肢痛,属胃经也,用防风芍药甘草汤,以急止之。出泰山。

 当归甘温,能和营血,辛温能散内寒,使气血各有所归。又杀蛊毒。

长沙以天纵之能,一脉相承炎黄之道,信手皆绳墨也。蛇伤擂汁和醋搽之。

《金匮》薏苡附子败酱散,治肠痈固结未溃,故取薏苡下达,败酱苦降,附子开结,而为热因热用之向导,深得《本经》之旨。治心气不足,梦泄,夜多小便,及冷气腹痛,于土中益火也。

赤醋沃七次,同五倍等则染须黑润。又治伤寒阳毒,汗下不解,发斑咽痛,心下懊,烦不得眠,心神颠倒欲绝者俱用。

Leave a Reply