No2407嫩模蜜桃cc私房性感蕾丝内衣秀魔鬼身材傲人豪乳诱惑写真42P蜜桃cc秀人网

No2407嫩模蜜桃cc私房性感蕾丝内衣秀魔鬼身材傲人豪乳诱惑写真42P蜜桃cc秀人网

 《难经》六十难所云厥头痛者是也。其论谷疸,则曰∶趺阳脉紧而数,数则为热,热则消谷。

右胜于左,是为女孕。 三焦膀胱病此者,为独多耳。

每五钱,水二盏,煎一盏,去滓,温服。自汗加牡蛎、白术,去麻黄。

东垣苍术汤治湿热脚腿疼痛。此疽发于阳明胃经,隐名也。

不动者,非不动也,不如阳明之常动也。无热迫肺,则肺气不逆,故不咳。

 从腑从阳,故曰生。其脉总宜虚而不宜实。

Leave a Reply