a男人的天堂久久A毛片无遮挡

a男人的天堂久久A毛片无遮挡

戴复庵谓短气者,呼吸不来,语言无力,宜补虚。 五灵脂为末,黄犬胆汁和丸,龙眼大,每服一丸,好黄酒温服三次,亦行瘀之妙剂也。

盖三子以相类中风之病,混同立论,致使后人狐疑云云。又分七伤∶曰阴寒;曰阴痿;曰里急;曰精速;曰精少,阴下湿;曰精滑;曰小便苦数,临事不举。

又伤寒直中阴经,寒甚筋脉收引,亦卷缩。古谓无痰不成疟以此。

 阴从下逆上而盛于中者,先抑之而调其中。 多因色欲过度,服金石药,肾水涸竭,虚阳上炎,不交精出,小便淋浊,阳道常坚,古谓之强中也。

停饮致渴,详痰饮门。有洗手足,尿即急,不能忍者,岂房劳伤肾,尿为火持不下,得水则阳得阴化,故尿出乎?

若伏热一尽,盗汗自止。若但两足痿软,病在下部,属肾、膀胱。

Leave a Reply