asmr足控语音

asmr足控语音

本经感寒深重,服汤不作汗者,宜再服,至二三剂而汗不出者,死。但见口燥咽干而渴,妄语怕热,大便闭,或微利清水而大渴,脉沉有力,明是热邪传来少阴里证,不拘日数,即宜下之。

手足不温,谓之四逆。谵语者,经云∶邪气盛则实,精气夺则虚,故实则谵语,虚则郑声。

夫里虚不可下,内涸不可汗,既头有汗,不可再汗也。或下利脉沉,身痛如被杖者,为阴寒证,宜四逆汤温之。

若下利不止,则治下焦,赤石脂禹余粮汤。夫伤寒标本不明,如瞽者夜行,无路可见也。

证脉相同,药无不应。 伤寒五六日,头汗出,微恶寒,手足冷,心下满,不欲食,大便硬,脉细者,为阳微结,必有表,复有里;脉沉,亦里也。

尺寸俱同,名曰缓。夫麻黄、桂枝二汤,仲景立治冬时正伤寒之方,今人通治非时暴寒温暑之误。

Leave a Reply