67194con爱情岛

67194con爱情岛

汗多则津脱而亡阳。若与阳交,并为一而不分,是阴已绝亡,故死。

一呼一吸,脉行六寸。间有片时倦怠者,盖因连日病苦不安,一时为药力所胜,气体暂和,如醉得醒,如浴方出,如睡方起。

以大小肠在腹中,位居至下,经言尺内以候腹,应候之于尺,不应与位处至高之心肺同候于寸也。盛怒者,迷惑而不治。

寒气收聚者,寒则经络涩滞,故气收聚矣。去附子、防风、生姜,加当归一两。

 有气味俱浓之急方。 发热如伤寒,小便自利,口不渴,按其心下或胁下,或脐腹间有痛处,或至手不可近者,蓄血也。

服之半月,泻出癞虫二升,如马尾,长寸许,后愈。 有气味俱浓之急方。

Leave a Reply