NO1039长腿高跟鞋短发气质旗袍女神48P杨晨晨秀人网

NO1039长腿高跟鞋短发气质旗袍女神48P杨晨晨秀人网

 时康熙五十三年岁次甲午秋九月望赐进士出身年家眷弟程白山氏序黄帝曰∶今夫热病者,皆伤寒之类也,岐伯曰∶人之伤于寒也,则为热病。苏合香丸疗传尸骨蒸,肺痿,疰忤鬼气,猝心痛,霍乱吐利,时气鬼魅瘴疟,赤白暴痢,淤血月闭,癖疔肿,惊痫及小儿吐乳,大人狐狸等病。

服药已微除,其人发烦热,目瞑,剧者必衄,衄乃解。 以中气虚,不能运化,必宜建中涤痰耳。

 小承气汤见大便结。牙三生饮治猝中昏迷,痰盛喉鸣,口眼斜,半身不遂,但脉沉无热者可服。

此申上章寒伤营之伤寒,必头痛发热,身疼腰痛,骨节疼,恶风无汗而喘,当用发汗者。 若外冒寒者,加羌活、细辛、蔓荆子、川芎、本;冒风者,加防风、荆芥;冒暑热者,加黄连、滑石;冒风湿者,加防风、苍术、白芷、石菖蒲。

治法大要,虽贵于驱暑,尤贵于和中,二者并行,则其间杂证不战而自屈。 川芎石膏汤(《宣明方》)治风热上攻,头目昏眩痛闷,风痰喘嗽,鼻塞口疮,烦渴淋闷,眼生翳膜。

其间更以木通、滑石佐之,又能透达。不应,再加枳壳、大黄,直达大肠。

Leave a Reply