No5186模特就是阿朱啊广州-云南旅拍淡蓝轻透连体衣秀火辣身材诱惑写真75P就是阿朱啊秀人网

No5186模特就是阿朱啊广州-云南旅拍淡蓝轻透连体衣秀火辣身材诱惑写真75P就是阿朱啊秀人网

作道妆僧服曰游方。服后下血斗余,再服,血尽自愈。

所谓雀入淮为蛤,雉入海为蜃者是也。治一切风疾,走注疼痛,手足瘫痪,麻木不仁,及白虎历节风。

灰研极细末疗汤火伤皮绽肉烂者并效,干则麻油调敷,湿则干掺,其痛立止。然后取野苎麻嫩头捣汁,和酒服二、三盏,以药渣敷伤处,能令毒从窍中出。

 猫尿治蜒蚰入耳,滴入即出,以姜擦猫鼻或生葱刺鼻取之。虎啸风生而治风痹肿痛,猫声鼠窜而主鼠寒热。

与苋菜、《本经》主心腹症瘕坚积寒热,去痞疾息肉,阴蚀痔核,恶肉。更有合扁豆膏以留疟,曼陀酒以留癫,甚则醉兽散之可以病牛马,金针丸之可以困花木,种种不仁,愈降愈甚,良由操技不精,欲借此遂其罔利之心耳。

治血少,神劳,肾虚,眼目昏黑亦治。内多太阳引经之剂,且能胜湿。

Leave a Reply