latexOL制服诱惑写真套图78P陈雅漫美腿宝贝

latexOL制服诱惑写真套图78P陈雅漫美腿宝贝

务宜详察病情,诊视脉象有神无神,声音微厉,饮热饮冷,喜按畏按,各处搜求,自然有下手处也。知此病皆由自取,当其痛如刀割,虽云可怜,未始非好色之果报也。

夫呃逆之病,原有寒热之分。因内伤而致者,或饮食伤中,颧大吐后,或大泻后,或久病后,或偶受外邪,发散太过,或偶停滞,消导克伐太过,积之既久,元气日微,虚极而生抽掣。

论节令也可,论气机流行也可。 按痔疮一证,诸书分别牡痔、牝痔、气痔、血痔、酒痔、脉痔、内痔、外痔。

更有经期将至,偶食生冷,或洗冷水,亦能使经期后至,须当细问明白,切不可粗心。推其意,以为午后属阴,即为阴虚,就不知午后、夜间正阴盛之时,并非阴虚之候。

脏结无阳证,舌上苔滑,安静不渴者,不可下。心病不安俗云:心跳心慌按心病不安一证;有心血不足为病者,有心气不足为病者。

知古疑团,一语道破,仲景一生全在邪正上论偏盛,今人在一气上论偏盛,相隔天渊,源头错乱。[2]身原本作"鼻",据文义改。

Leave a Reply