VOL031周于希居家内衣气质写真33P周于希猫萌榜

VOL031周于希居家内衣气质写真33P周于希猫萌榜

彭诉于道人,道人请视之,命买数品药,亲制以饵。热酒调,其法同黄末服。

每服三十丸,用生姜煎酒,或盐汤吞下。 无热恶寒发于阴里也,有汗宜桂枝加附子汤,无汗宜麻黄附子细辛汤。

此药扶植胃本,不伤元气,荡涤邪秽,自然顺通,不生变证,真仙剂也。 <目录>增添别本经验诸方\治痈疽发背治诸发肿毒入腹,心烦胀满,不进饮食。

汗后身疼,属表虚证,宜桂枝新加汤,即桂枝汤倍生姜、芍药加人参也。伤寒之证∶头项病疼、腰脊强、身体拘急、恶寒不烦躁、无自汗,或致头面目疼、肌热鼻干,或胸满而喘、手足指末微厥,脉浮数而紧者,邪在表。

大抵烦属阳,躁属阴。缓犹和也,故令人气散也。

若腹大满不通与小承气汤微和胃气,勿大泄也。寒热而无作止之常,日三、五发,谓之如疟,属太阳经未尽之表邪也,宜麻桂各半汤。

Leave a Reply