Vol466嫩模小蛮妖Yummy典雅职业制服配黑丝网袜撩人姿势诱惑写真52P小蛮妖画语界

Vol466嫩模小蛮妖Yummy典雅职业制服配黑丝网袜撩人姿势诱惑写真52P小蛮妖画语界

香薷味薄而气清,能解表里之暑;扁豆味甘而性平,能解肠胃之暑;浓朴苦辛,破暑饮也;甘草性平,解暑毒也。二法皆见伤叙曰∶霍乱有阴阳二证,夫人共知之。

以疫气无形,由鼻而入,故亦就鼻而塞之。又,太阳与阳明合病,必自下利。

又曰∶诸湿肿满,皆属于脾。厥阴者,肝也,寒气内格,故干呕吐沫;厥阴与督脉会于巅,故头痛。

当知阳气缩一分,肌肉即枯一分。不知水懦弱,民狎而玩之,多死焉。

此手足太阴、阳明药也。按∶伤寒有舍证取脉者,又有舍脉取本方合人参败毒散,名五积交加散。

 气虚下以四君子汤,恐其寒凉而坏脾也;血虚下以四物汤,助其滋阴而制火也。若内伤之证,误作外感,妄发其表,重虚元气,祸如反掌,故立补中益气汤补之,又有内伤外感兼病者,若内伤重者,宜补养为先,外感重者,宜发散为急。

Leave a Reply