No708性感尤物FoxYini孟狐狸写真图片50P孟狐狸秀人网

No708性感尤物FoxYini孟狐狸写真图片50P孟狐狸秀人网

先汗后下,于法不逆,病应解而仍不解,反烦躁者,以别其治也。心下有水气,谓干呕而咳也。

无汗者,伤寒实邪,腠理闭密,虽发热而汗不出,不似中风虚邪,发热而汗自出也。今其人以误下之故,下利日数十行,水谷不化,腹中雷鸣,是邪乘里虚而利也。

而不病心下悸,苦里急者;盖以水不停于中焦、下焦,而停于上焦,所以攻肺必作喘也。若病人旧微溏者,虽有是证,但里既久虚,不可与服,若与之,即使客邪尽去,亦必正困难支,盖病势向下,涌之必生他变也。

浮,风邪脉也;风阳也,卫阳也。岐伯曰∶腠理发泄,汗出溱溱,是谓津。

<目录>卷二\辨阳明病脉证并治全篇于白虎汤方内加人参三两,余根据白虎汤方伤寒脉浮滑,此以表有热,里有寒,白虎汤主之。常器之云:可用桂枝加黄耆汤。

且其所撰《原病式》,历揭《素问》病机一十九条,而属火者五;又觇人心好动,诸动属火;夫五行具于人身者各一,惟火有君有相,由此病机属火者多也。不须附子者,以汗虽多,而未至于亡阳;不须芍药者,以汗已止,而嫌其敛阴也发汗后,其人脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

Leave a Reply