Vol404女神允爾三亚旅拍白色镂空网袜配超薄肉丝秀火辣身材诱惑写真43P允爾花漾

Vol404女神允爾三亚旅拍白色镂空网袜配超薄肉丝秀火辣身材诱惑写真43P允爾花漾

 世多不识伏火之义,即不达古人用药之妙也。《唐书》曰:许裔宗,常州义同人也。

学者不可视为寻常,实有至理存焉。色变浑浊,显是邪伏于中,化热伤阴之明验也。

若久病恶风之人,皆原中气不足,卫外气疏,今得桂枝汤调和阴阳,黄芪、饴糖卫外守中,而病岂有不愈者乎?如此推求,方得冬伤于寒,春必病温实据。

气不足:所现舌青滑,润黄、黑润、干黑色、或青中带黄,或黄中带白,黑而润,津液满口,其人安静,而喜热饮之类。答曰:此五脏之精气发于外也。

 甚则耳鸣眩转,目不识人,善暴僵仆。旷日持久,用收涩等法,即痈疡合口之意也。

 【阐释】口吐清水,饮食减少,有由于胃寒及肾水泛溢之别,两者在脉象、味觉及唇口颜色诸方面都容易区分。 燥万物之不燥,就万物之已燥,火也。

Leave a Reply